Skip to main content

Kai Andersen A/S

Vi har siden 1956 udført total-, hoved-, og fagentrepriser i Danmark.
Vi er en førende virksomhed i store lukningsentrepriser i stål, aluminium, glas, tegl og natursten.

Kai Andersen A/S

Vi har siden 1956 udført total-, hoved-, og fagentrepriser i Danmark.
Vi er en førende virksomhed i store lukningsentrepriser i stål, aluminium, glas, tegl og natursten.

Værdier

Vores overordnede mål er at drive en sund og velfungerende virksomhed.

Dette søges opnået ved at udvikle og fastholde vores position som en seriøs samarbejdspartner med hovedvægt på innovation, kreativitet og kvalitet.

Vi tilstræber at være en god arbejdsplads og et etisk, moralsk og socialt ansvarligt firma, der kan tiltrække og fastholde dygtige, engagerede medarbejdere, som på alle niveauer udviser samarbejde, troværdighed og rettidig omhu.

Code of Conduct

Kai Andersen A/S ønsker at medvirke til fair konkurrence. En fair konkurrence er ensbetydende med, at virksomheder, som er konkurrenter, agerer uafhængigt af hinanden på markedet. Det gælder særligt i forbindelse med fastsættelse af konkurrenceparametre som pris, produktion og salg, omkostninger og forretningsvilkår i øvrigt. Derfor tillader vi ingen form for prissamarbejde, karteldannelse eller anden adfærd, som kan påvirke konkurrencen negativt.

Der er med afsæt i ovenstående hovedpunkter udfærdiget et Code of Conduct som er tiltrådt skriftligt af alle ansatte.

Kvalitet

Kvalitetsstyring er et naturligt nøgleord i dagens byggeri. Vores kvalitetssikringssystem er opbygget efter ISO/DS 9000, og tilpasses den enkelte entreprise.

Det sikrer, at arbejdet udføres efter den enkelte entreprises krav og specifikationer. Ved hjælp af gennemarbejdede arbejdsmetoder, beskrivelser og kontrolanvisninger – som er rettet mod at forebygge og fjerne kvalitetsmæssige mangler – sikrer vi, at det endelige resultat lever op til kundens forventninger.

De bedste resultater opnås, når ny viden forenes med solid faglig erfaring. Gennem samarbejde med forskningsmiljøer og medlemskab af flere faglige organisationer, opsamler vi ny viden og information inden for vores felt, hvilket bidrager til at vi kan skabe optimale løsninger.

Miljø og Bæredygtighed

Bæredygtighed

Vis hensyn for fremtiden.

I Kai Andersen A/S ønsker vi at bidrage til den bæredygtige fremtid.

Vi er bevidste om vores miljøpåvirkning og stræber hele tiden efter at mindske vores miljøaftryk. Dette ved optimering af arbejdsprocesser samt minimering af spild og energiforbrug.

Med udgangspunkt i DGNB, udarbejder vi løbende tiltag og dokumentation, der kan bidrage positivt til DGNB certificeringen.

Vores vision er at være en aktiv del i det bæredygtige byggeri, og med vores arbejdsmetoder og processer at kunne bidrage positivt til det samlede miljøregnskab.

Miljø

Bidragsydere til byggesektoren har et stort miljø ansvar.

Kai Andersen A/S tilstræber at anvende et miljøstyringssystem der er opbygget efter ISO14001.

Det vil sige at der fra ledelsen og lederne på alle niveau i virksomheden, ned til hver enkelt medarbejder, er et miljøstyringssystem at rette sig efter.

Vi har fokus på håndtering og deponering af affald og rest materialer, således at affaldshåndtering sker forsvarligt og miljøvenligt, med mest muligt til genbrug.

Ydermere tilstræber Kai Andersen A/S i den daglige drift at, reducere brugen af ressourcer så som rent vand, el og varme.

Ved materialevalg tilstræber Kai Andersen A/S at anvende materialer, der påvirker miljø og helbred mindst muligt. Der er fokus på ikke at bruge skadelige stoffer som giver dårligt indeklima og arbejdsklima for de mennesker, der skal arbejde og bo i de bygninger, vi er med til at opføre.

Vores vision er at alle i Kai Andersen A/S tager et medansvar for vores fælles miljø.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø til gavn for vores medarbejdere.

Kai Andersen A/S har i en årrække været certificeret iht. DS/OHSAS 18001:2004. Efter moden overvejelse, har vi fra 2015 valgt alene at følge principperne, som gælder for arbejdsmiljø-certifikatet.

Det er vigtigt for os at gennem et systematisk og forebyggende arbejdsmiljøarbejde at kunne sikre, at ingen ansatte i virksomheden udsættes for større risici, end den bedste indsigt og viden berettiger til.

Det er Kai Andersen A/S holdning at orden, ryddelighed, effektive sikkerhedsforanstaltninger og systematisk brug af personlige værnemidler, giver en bedre personsikkerhed.

Vores vision er at hver enkelt medarbejder oplever, at der bliver taget hånd om deres sikkerhed i den daglige drift.

Koncernselskaber

Vinduefabrikken Brønderslev A/S

Vinduefabrikken Brønderslev A/S er et af landets førende firmaer der udfører glas-alu konstruktioner i det internationalt anerkendte tyske profilsystem Schüco.

Med mere end 30 års erfaring i projektering og produktion, kan Vinduefabrikken Brønderslev tilbyde alle former for lukninger i aluminium og glas; fra enkle vinduer og døre til komplekse glastags- og facadekonstruktioner samt curtainwalls og structural glazing.
Med anvendelse af det højt udviklede Schüco-system, som løbende optimeres, er vi i stand til at fremstille konstruktioner der lever op til de ønskede funktionelle og arkitektoniske krav.
Til rådighed har vi de nyeste CAD/CAM værktøjer, som sikrer en økonomisk optimeret produktion.

Ibo Handel og Industri A/S

IBO er et specialiseret projektorienteret handelsfirma, der arbejder inden for byggebranchen.

Selskabets produkter omfatter bl.a. stålkonstruktioner og glas-alu-facader, levering og montage af stål, glas- og alufacader.

IBO er derudover leveringsdygtig i relaterede byggekomponenter. Via et stort netværk af leverandører i Europa og Asien, er IBO i stand til at tilbyde produkter af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

IBO har værdifuld viden og erfaring, som gør dem til den ideelle partner.

Se mere på www.ibo-as.dk