Bæredygtighed

Vis hensyn for fremtiden.

I Kai Andersen A/S ønsker vi at bidrage til den bæredygtige fremtid.

Vi er bevidste om vores miljøpåvirkning og stræber hele tiden at mindske vores miljø aftryk, dette ved optimering af arbejdsprocesser samt minimering af spild og energiforbrug.

Med udgangspunkt i DGNB, udarbejder vi løbende tiltag og dokumentation, der kan bidrage positivt til DGNB certificeringen.

Vores vision er at være en aktiv del i det bæredygtige byggeri, og med vores arbejdsmetoder og processer at kunne bidrage positivt til det samlede miljøregnskab.   

 

Miljø

Bidragsydere til byggesektoren har et stort miljø ansvar.

Kai Andersen A/S tilstræber at anvende et miljøstyringssystem der er opbygget efter ISO14001.

Det vil sige at der fra ledelsen og lederne på alle niveau i virksomheden, ned til hver enkelt medarbejder, er et miljøstyringssystem at rette sig efter.

Vi har fokus på håndtering og deponering af affald og rest materialer, således at affaldshåndtering sker forsvarligt og miljøvenligt, med mest muligt til genbrug.

Ydermere tilstræber Kai Andersen A/S i den daglige drift at, reducere brugen af ressourcer så som rent vand, el og varme.

Ved materialevalg tilstræber Kai Andersen A/S at anvende materialer, der påvirker miljø og helbred mindst muligt. Der er fokus på ikke at bruge skadelige stoffer som giver dårligt indeklima og arbejdsklima for de mennesker, der skal arbejde og bo i de bygninger, vi er med til at opføre.  

Vores vision er at alle i Kai Andersen A/S tager et medansvar for vores fælles miljø.

 

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø til gavn for vores medarbejdere.

Kai Andersen A/S har i en årrække været certificeret iht. DS/OHSAS 18001:2004. Efter moden overvejelse, har vi fra 2015 valgt alene at følge principperne, som gælder for arbejdsmiljø-certifikatet.

Det er vigtigt for os at gennem et systematisk og forebyggende arbejdsmiljøarbejde at kunne sikre, at ingen ansatte i virksomheden udsættes for større risici, end den bedste indsigt og viden berettiger til.

Det er Kai Andersen A/S holdning at orden, ryddelighed, effektive sikkerhedsforanstaltninger og systematisk brug af personlige værnemidler, giver en bedre personsikkerhed.

Vores vision er at hver enkelt medarbejder oplever, at der bliver taget hånd om deres sikkerhed i den daglige drift.

 

 

Ultimate Web