Code of Conduct - Konkurrenceret

 

Kai Andersen A/S ønsker at medvirke til fair konkurrence. En fair konkurrence er ensbetydende med, at virksomheder, som er konkurrenter, agerer uafhængigt af hinanden på markedet. Det gælder særligt i forbindelse med fastsættelse af konkurrenceparametre som pris, produktion og salg, omkostninger og forretningsvilkår i øvrigt. Derfor tillader vi ingen form for prissamarbejde, karteldannelse eller anden adfærd, som kan påvirke konkurrencen negativt.

Der er med afsæt i ovenstående hovedpunkter udfærdiget et Code of Conduct som er tiltrådt skriftligt af alle ansatte.

Direktionen

Ultimate Web